Doelstelling

Het symposium als start van de week is een belangrijk moment om de boodschap uit te dragen en dialoog tot stand te brengen.

Van instituut, naar community-care naar deconcentratie naar geïntegreerd in de samenleving. Ontwikkelende opvattingen over kwaliteit; kwaliteit van de zorg. Van kwaliteit van de organisatie, naar kwantificeerbare eenheden, van meten en verantwoorden naar kwaliteit van de menselijke relatie en resultaat. We staan vlak voor een volgende stap in het vormgeven van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het symposium is een moment waarop we een markering kunnen maken in een tijdperk van zorg- en dienstverlening.

Vernieuwing is technologische innovatie aan de buitenkant, in samenhang met menselijke vernieuwing aan de binnenkant. Echte kwaliteit ontstaat in en door de relatie en de verbinding met elkaar. Kwaliteit van bestaan heeft haar kern in het daadwerkelijk kunnen zijn wie je bent. Er toe doen. Van betekenis zijn. Van patiënt via cliënt naar mens. Medemens.

Doel van het symposium is te verbinden. Bewoners, medewerkers, bestuurders, toezichthouders, management in zorg en revalidatie, onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven. De uitnodiging aan hen is ‘doe mee’, om zo de basis te leggen voor een duurzame verbinding tussen mensen en organisaties, en zo vernieuwing gezamenlijk mogelijk te maken.