Onze visie in de praktijk

Na de bouw van Het Dorp is de ontwikkeling van de zorg verder gegaan. Net als onze visie op de mogelijkheden van mensen met een handicap. Eerst werden mensen met een handicap gezien als een min of meer zielige medemens die verzorgd moest worden. Geleidelijk aan werd het straatbeeld met mensen met een handicap steeds meer vanzelfsprekend en bleken velen van hen meer in hun mars te hebben dan de meeste (valide) mensen toen deed vermoeden.

Ook de zorg veranderde, evenals de opvattingen wat kwaliteit van zorg was. En last but not least: de techniek heeft de laatste jaren in een hoog tempo de mogelijkheden geopend om niet vanzelfsprekend gedwongen afhankelijk te zijn van anderen. Leven volgens eigen wensen, waar dan ook. Zorg en ondersteuning kan in toenemende mate plaatsonafhankelijk worden geboden. Dat verandert ook de taak van een zorgorganisatie.

Was Het Dorp 50 jaar geleden een bouwkundige innovatie, nu gaat het om technologische innovatie. Om de daarmee de volgende stap te kunnen zetten. Van ‘Open Het Dorp’ naar ‘Open de Samenleving’. Het gaat niet om mensen zonder handicap aan de ene kant die wat doen voor mensen met een handicap aan de andere kant, maar om met elkaar grenzen te verleggen voor ‘gewoon’ een fijn leven. Voor iedereen. Die visie brengen we voor het voetlicht in de week van het jubileum, en natuurlijk daarna.