Het nieuwe Dorp

Het Dorp wordt de komende jaren vernieuwd. Samen met Groot Klimmendaal, Gemeente Arnhem, ROC Rijn en IJssel en De Onderwijsspecialisten werkt Siza, eigenaar van Het Dorp, aan de herontwikkeling van de terreinen. Het gebied zal sterk veranderen. De bestaande bebouwing zal goeddeels verdwijnen en de kans om de groene omgeving te stimuleren wordt benut. Bewoners, medewerkers en omwonenden worden betrokken bij de ontwikkelingen. Het nieuwe Dorp zal veranderen in een bijzondere gewone wijk! Het ‘gewone’ staat voor een wijk waar mensen naast en met elkaar wonen, werken en ontspannen. Het ‘bijzondere’ is dat je hier zelfstandig kunt wonen, ook wanneer je ondersteuning nodig hebt. Inwoners kunnen een beroep doen op het wijkknooppunt, één van de voorzieningen op het nieuwe Dorpsplein dat moet uitgroeien tot een levendige plek waar altijd iets te doen is. Niet alleen voor bewoners en bezoekers van Het Dorp, maar ook voor de buren uit de omliggende wijken.
De partners in het project hebben het masterplan in 2011 vastgesteld. De bouw start  in 2013.

Meer informatie is te vinden op: www.project3noord.nl