Het Dorp 50 jaar

In 1962 veroorzaakte inzamelingsactie op TV een aardverschuiving. Het doel om mensen met een handicap een eigen leven te laten leiden, in een eigen huis, in een eigen dorp sprak zo aan bij de Nederlanders dat massaal gegeven werd om dat ideaal te realiseren. Er werd ruim 22 miljoen gulden opgehaald. Initiator en oprichter van Het Dorp, revalidatiearts Arie Klapwijk, kon zijn ambitie ‘volstrekte gelijkwaardigheid van de mens met een handicap’ verwezenlijken. Niet langer onzichtbaar in instellingen en vaak aan bed gekluisterd, maar zelfstandig wonend in een eigen, toegankelijke openbare wijk. Het Dorp, was destijds een unicum in de wereld. Het betekende een omwenteling in de emancipatie van gehandicapten. Op 28 november 1966 kregen de eerste dertig bewoners de sleutel van hun woningen. Drie en half jaar later, op 29 mei 1970, werd Het Dorp door Koningin Juliana officieel geopend als stadswijk van de gemeente Arnhem. Het Dorp maakte het mogelijk dat mensen met een handicap een plek hadden om hun leven te leven.