De verbinding

De bewoners van Het Dorp en Siza zoeken verbinding. Verbinding tussen mensen met fysieke beperkingen, mensen met ideeën, ambities, frustraties en passie om hun leven vorm te geven op eigen wijze. Verbinding met nieuwe mogelijkheden om het leven zo te leven dat de omgeving zo weinig mogelijk drempels opwerpt. Verbinding met personen en partijen die willen bijdragen aan het bereiken – op minst het nastreven – van die doelen.

Het denken over samenleven van mensen met meer of minder beperkingen is de afgelopen 50 jaar onderhevig geweest aan tal van paradigma’s. Het Dorp van de conceptie in 1962 is niet meer Het Dorp van vandaag. De resultaten die onze ervaring en expertise samen met onze innovatiepartners heeft opgeleverd zetten we in. Niet alleen in het nieuwe Dorp, maar overal waar er behoefte is. En we blijven in ontwikkeling.